Rozliczenie podatku Norwegia

Czy wiesz, jak wygląda prawidłowe rozliczenie podatku Norwegia? Corocznie pod koniec pierwszego kwartału norweski Urząd Skarbowy (NAV) wysyła roczne rozliczenie podatkowe do osób, które były zleceniobiorcami w poprzednim roku rozliczeniowym w Norwegii. Na podatnikach spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy PIT zawiera poprawne dane oraz czy naliczone zostały odpowiednie ulgi, oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy takowe się należą. Rozliczenie podatku Norwegia musi zostać zrealizowane do ostatniego dnia kwietnia. Ze względu na to, że nie każdy posiada niezbędną do tego wiedzę i kompetencje, warto skorzystać z profesjonalnych usług w tym obszarze, jakimi zajmuje się firma ATS Anna Stankiewicz, żeby uniknąć niepotrzebnych błędów, komplikacji, kar, a przede wszystkim stresu. 

Jak wygląda kwestia rozliczenia podatku Norwegia?

Zasady podatkowe w Norwegii są bardzo zbliżone do opodatkowania w Polsce. Rozliczenie podatku Norwegia to między innymi: VAT i należności akcyzowe, podatki: dochodowe, od nieruchomości, spadku, darowizny itp. W Norwegii obowiązują cztery progi dochodowe. Analogicznie po przekroczeniu każdego z nich, płata należna państwu jest wyższa. Najniższy próg podatkowy zaczyna się od 180 800 NOK i wynosi 1,9%. Najwyższy status podatkowy przekracza kwotę 999 550 NOK i osiąga 16,2%.

Jak obliczyć podatek w Norwegii?

Rozliczenie podatku Norwegia w przypadku, kiedy jesteś przedsiębiorcą,  to przede wszystkim płacenie podatku dochodowego w wysokości 22% deklarowanego zysku firmy i składki w wysokości 11,4% na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy jesteś osobą zatrudnioną dla firmy, to pracodawca, tak samo jak w Polsce, odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Łatwość elektronicznego dostępu do dokumentów i danych, sprawiła, że prawie w całej Europie można dokonywać corocznego zeznania podatkowego bez wychodzenia z domu, wykonując te czynności na platformie Altinn. Skorzystanie z usług ATS Anna Stankiewicz umożliwi Ci pozbycie się corocznego problemu rozliczenia zeznania podatkowego, zwłaszcza jeśli jesteś przedsiębiorcą w Norwegii.